Als deze mail onleesbaar is, klik dan hier.
  November 2007

Werk

Food for kids

Mieke DaenenDiëtist Mieke Daenen ontwikkelde ruim drie jaar geleden “Food for kids”, een multidisciplinair behandelplan voor kinderen met overgewicht. Inmiddels wordt het behandelplan via de Diëtheek door het hele land aangeboden. Mieke werkt zelf met het plan in de Gelderse Vallei. Ze vertelt: ‘Tijdens de behandeling werken diëtist en kinderfysiotherapeut nauw samen. En als het nodig is, wordt ook een kinderpsycholoog of orthopedagoog ingeschakeld. Het doel van het plan is stabilisatie van het gewicht en het aanleren van nieuwe eet- en leefgewoontes. De ouders worden er actief bij betrokken.’ Mieke vindt dat het behandelen van kinderen met overgewicht een lange adem vereist: ‘Ik reken al snel 1 à 2 jaar voor de behandeling. Het kost veel tijd om nieuwe gewoonten aan te leren en er zijn altijd momenten dat een kind weer terugvalt. De zomervakantie is bijvoorbeeld een valkuil: het ritme thuis verandert, de ouders geven wat meer toe en de sportclubjes zijn dicht. Dan kan een kind zo weer kilo’s aankomen. De kunst is dan om voor het kind weer de motivatie te vinden en het probleem bespreekbaar te maken. Daarbij komt nog dat overgewicht bijna nooit een alleenstaand probleem is. Er zijn psychische aandoeningen zoals ADHD of autisme, of de gezinssituatie is niet goed. De “Food for kids”problematiek is complex. Maar dat neemt niet weg dat het heel leuk is om met kinderen te werken. Het mooie is dat kinderen zo puur zijn, ze zeggen wat ze denken en voelen.’ Mieke gaf onlangs een cursus voor doktersassistenten over overgewicht bij kinderen, samen met kinderarts Pieter Meijers van ziekenhuis De Gelderse Vallei. ‘Ik wil graag de drempel naar de diëtist verlagen. Kinderen moeten sneller worden doorverwezen, want hoe eerder je ingrijpt, hoe beter. De doktersassistent kan daarin een belangrijke rol spelen. Het is wel lastig om als doktersassistent het overgewicht bespreekbaar te maken. Maar als het kind of de ouder in de praktijk komt, kun je wel een gesprekje aanknopen en het onderwerp dan bespreken.’

 

Begeleiden van jongeren met overgewicht

Jelly MeijerNa het succes van het zomerkamp Victory Camp voor jongeren met overgewicht, start de stichting Real Victory nu ook doorlopende begeleidingsprogramma’s. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Jelly Meijer is als diëtist verbonden aan Sweet Resorts, een organisatie die zich richt op het begeleiden van mensen met een cardiovasculair risico in het veranderen van hun leefstijl. Meijer: ‘Het Real Victory programma past heel goed binnen het concept van Sweet Resorts. Wij zijn erop ingesteld complete ondersteuning te bieden. Het Real Victory programma is voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar met overgewicht, dus met een BMI van boven de 25. Zij krijgen een 9 maanden durend compleet programma aangeboden. Dit bestaat uit 2 keer per week onder begeleiding sporten en maandelijkse groepsbijeenkomsten met een diëtist of een psycholoog. Verder voorziet het programma in separate bijeenkomsten voor ouders. Ook individuele begeleidingsgesprekken behoren tot de mogelijkheden. De groep is maximaal 15 deelnemers groot, en wie niet direct geplaatst kan worden komt op een wachtlijst. Zodra de wachtlijst weer een voldoende aantal deelnemers heeft, wordt er een nieuwe groep gestart. In Den Haag en Utrecht draait het programma met tot nu toe goede resultaten. Wellicht komt dat ook omdat we goede afspraken maken bij aanvang. Zo moeten de deelnemers een contract tekenen. En ook de chemie van de groep helpt mee bij het halen van de doelen. Maar wat vooral bijdraagt aan het succes is dat het programma erg leuk is: een gezonde leefstijl is hip, en bewegen staat voor ‘fun’ . Hier in Amsterdam starten we eind november met de eerste groep.’ Real Victory streeft naar een landelijke dekking maar op dit moment kan alleen in Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Den Haag, Assen, Krimpen aan de IJssel en Weesp gestart worden.

naar boven

Productnieuws

Snoep voor iedereen

“Wie zoet is krijgt lekkers”… In deze maand wordt heel wat afgesnoept, en ook kinderen met allergie houden wel van iets lekkers. Bij de online webshop William’s Web Winkel kan men snoep bestellen dat geschikt is voor tal van diëten. Het snoep en drop is glutenvrij, kippeneivrij, koemelkvrij, lactosevrij, notenvrij en sojavrij. Het is bovendien geschikt voor vegetariërs en veganisten én bevat veel minder suiker dan regulier snoep. En, is het dan ook nog lekker? ‘Ja!’, zegt Caroline de Greef, de oprichter van de webwinkel vol overtuiging. ‘Het is juist heel lekker. Want deze drop en snoep zijn niet speciaal bedacht voor mensen met allergie.’ De Greef koopt het meeste snoep in bij een kleine Belgische fabrikant, die volgens familierecept het snoep bereidt. ‘Het zijn de recepten van de opa van de familie en daar houdt men zich nog aan. Ze doen geen concessies aan de kwaliteit. Zo maakt men geen zachte drop omdat men geen weekmakers wil gebruiken. En de fabrikant gebruikt geen goedkope vulmiddelen, zoals tarwezetmeel, om het volume van de drop te verhogen. Zo krijg je echt lekker snoep: puur, zonder overbodige toevoegingen.’

 

Nutrilon

Bonbébé, nieuw merk in baby- en kindervoeding

Bonbébé is een compleet nieuw assortiment potjesvoeding voor kinderen vanaf 4 maanden. De fruithapjes, groentehapjes en complete maaltijden voor baby’s en kinderen in verschillende leeftijdsgroepen (vanaf 4, 6, 8 en 12 maanden) voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan babyvoeding. Kwaliteit is het belangrijkste uitgangspunt voor deze baby-en kindervoeding dat als “eigen merk” te koop is bij verschillende supermarkten (MCD, Boni-markt, Coop, Supercoop, Deen,  Dekamarkt, Jumbo, EmTé, Hoogvliet, Jan Linders, Plus, Poiesz, Attent, Meermarkt, Golff, Sanders, Spar en Vomar).
Kijk voor het complete assortiment op www.bonbebe.nl. Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met één van de deskundigen van de Bonbébé consumentenlijn (0800 - 266 23 23).

 

Nutrilon

Hersenstichting beveelt Blue Band Idee! aan

Vanaf 1 november prijkt op alle verpakkingen van de halvarine Blue Band Idee! de leus “Aanbevolen door de Hersenstichting Nederland”. De Hersenstichting onderschrijft hiermee het belang van de toegevoegde omega-3 vetzuren DHA en ALA en B-vitamines aan Blue Band Idee!. Peter Schoof van de Hersenstichting licht toe: ‘Een gezonde hersenontwikkeling begint, net als elders in het lichaam, met goede basisvoedingsstoffen. De toegevoegde voedingsstoffen in dit product leveren een belangrijke bijdrage aan de inname hiervan. Dus bevelen wij het gebruik hiervan aan middels ons logo op de verpakking.’ 60% van de droge stof van de hersenen bestaat uit vet, en een belangrijk gedeelte daarvan is DHA. Dit vetzuur komt met name voor in moedermelk en vette vis. Kinderen krijgen gemiddeld minder dan de aanbeveling van DHA binnen, omdat ze in de regel niet elke week vette vis eten. Naast DHA bevat Blue Band Idee! ook ALA en B-vitamines. Dit zijn belangrijke voedingsstoffen voor de hersenen. Meer informatie over Blue Band Idee! is te vinden op de website van Blue Band

naar boven

Opgetekend

Nationale Balans Top 2007

Het Convenant Overgewicht is 3 jaar geleden opgericht. Met deelname van onder andere ministeries, voedingsindustrie en ideële organisaties zijn tal van maatregelen genomen om het overgewicht in Nederland terug te dringen. Maar het resultaat is tot nu toe teleurstellend en de doelstelling de trend van toename van overgewicht een halt toe te roepen en voor kinderen te keren zal niet worden behaald. Inmiddels heeft ruim 46% van de volwassenen en ruim 15% van de kinderen overgewicht. ‘Dit is geen bijzaak meer, geen hoofdzaak, maar een halszaak’, was de reactie van Rob Oudkerk, lector leefstijlverandering bij jongeren aan de Haagse Hogeschool. Ook de partners van het Covenant realiseren zich dit. ‘Iedereen zal harder moeten lopen, de Covenantpartners voorop’, aldus voorzitter Rosenmöller. Voor de komende twee jaar heeft het Convenant specifiek gericht op kinderen de volgende prioriteiten gesteld:

  • Landelijke introductie van het Lekker Fit lesprogramma op de basisschool.
  • Dagelijks 1 uur lichamelijke oefening in basis- en voorgezet onderwijs.
  • Gezonder aanbod in schoolkantines.
  • Mogelijkheid en begeleiders voor veilig sporten en spelen in de 40 krachtwijken.
  • Speelruimte voor ieder kind binnen 400 meter van huis.
  • Inzet van diëtisten bij begeleiding van dikke kinderen vanaf 2 jaar.
  • Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

‘We moeten onze samenleving zo inrichten dat de burger verleid wordt tot de keuze van gezonde voeding en gezonde activiteiten. Als voorzitter stel ik het als mijn persoonlijk doel expliciete aandacht voor voedingsleer in het onderwijs en het aanjagen van de discussie over de reclame voor voedingsmiddelen. De te nemen maatregelen zullen voor verschillende partners pijn doen. Maar het is nodig de pijn te doorleven om uiteindelijk iets goeds te bereiken’, was het slotwoord van Rosenmöller. Lees meer over de Nationale Balans Top 2007 in de nieuwsbrief van Covenant overgewicht.

 

Gezonderwijs!

Op 3 oktober 2007 lanceerde de Nederlandse Hartstichting, het Voedingscentrum en de Nederlandse Zuivelorganisatie de website “Gezonderwijs”. Staatsecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van OCW opende de bijeenkomst. Ze benadrukte dat het aanleren van gezond gedrag en leefstijl hoort bij de taken van de school. Maar het ministerie laat scholen wel graag vrij in de manieren waarop ze deze onderwerpen aan bod willen laten komen. Ook vindt het kabinet dat dit niet de eerste taak is van de basisschool. ‘De kerntaak blijft taal en rekenen en het voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Ook de ouders hebben veel verantwoordelijkheid’, aldus Dijksma. Ze meldde dat er vanaf 2008 extra geld beschikbaar komt voor meer sportlessen op scholen, gegeven door professionele leerkrachten. Ook wil het kabinet dat scholen meer gaan samenwerken met sportverenigingen in de buurt.
Hans Brug, hoogleraar Determinanten van de Volksgezondheid aan de Erasmus Universiteit, betoogde dat overgewicht een normale reactie is op onze obesogene omgeving. Hij vergelijkt het effect van voorlichting op overgewicht als dat van een klein remwieltje op een losgeslagen trein. Om echt effect te boeken in de preventie van overgewicht is het nodig ‘de helling van de treinbaan’ te veranderen en dus de omgevingsfactoren aan te pakken. De school is volgens Brug een perfecte plek om een gezondheidsbevorderend klimaat te creëren. Denk aan Schoolgruiten en gymlessen. De website Gezonderwijs laat zien welke mogelijkheden er zijn om op school aandacht te besteden aan voeding en beweging. Keuze genoeg, want er zijn bijvoorbeeld talrijke lespakketten. Op de website is ook de mogelijkheid om een deskundig advies te vragen aan een “schooldiëtist”.

naar boven

Scholing

Cursus voedselovergevoeligheid

Voedselovergevoeligheid komt veel voor, vooral bij kinderen. De begeleiding van mensen met een (vermeende) voedselovergevo(VOODAZ)eligheid is complex. Het is een kwestie van flink puzzelen, kritisch nadenken en logisch handelen. De diëtistennetwerken “Voedsel Overgevoeligheid Overleggroep Diëtisten Academische Ziekenhuizen (VOODAZ)” en “Diëtisten en Voedselovergevoeligheid (D&VO) namen het initia(D&VO)tief voor een cursus voor diëtisten. Deze bestaat uit een tweedaagse cursus Allergische voedselovergevoeligheid (31 januari en 13 maart), gecombineerd met een ochtendcursus over Niet-allergische voedselovergevoeligheid (27 maart). Meer informatie en inschrijven kan via www.pitactief.nl.

 

Seminar “Scholierenvoeding, naar lekker en gezond!’’

De markt voor gezonde en lekkere voeding voor scholieren groeit stormachtig. Sinds augustus 2007 zijn scholen immers verplicht kinderen ook voor en na schooltijd op te vangen. Veel scholen en kinderdagverblijven gaan er ook toe over maaltijden te verstrekken. Momenteel gaat 15% van de basisscholieren naar de buitenschoolse opvang en dat groeit naar 35-50% in 2015. Het seminar "Scholierenvoeding, naar lekker en gezond" op 28 november 2007 in Venlo is een initiatief van het Innovatiecentrum Gezonde Voeding (ICGV). Het seminar is voor scholen, kinderopvang en de voedingssector een uitgelezen kans om samen tot een gezond en lekker aanbod van scholierenvoeding te komen. Meer informatie en aanmelding: www.icgv.nl/seminars/scholierenvoeding.

naar boven

Nieuws

Slimmer door borstvoeding

borstvoedingHet effect van borstvoeding op het IQ wordt beïnvloed door één gen. Dit blijkt uit Brits en Nieuw-Zeelands onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Kinderen die borstvoeding hebben gehad, scoren gemiddeld genomen beter op IQ-tests dan kinderen die met flesvoeding zijn grootgebracht. Hoe groot het gunstige effect van borstvoeding is, blijkt echter af te hangen van een enkel gen. Kinderen die een bepaalde genvariant hebben, scoorden op latere leeftijd 7 punten hoger in IQ-testen. Het gaat om een variant van het gen FADS2, dat een rol speelt bij het metabolisme van lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren. Deze zitten in moedermelk en er wordt al langere tijd gedacht dat ze gunstig zijn voor de hersenontwikkeling bij baby´s. Het onderzoek is uitgevoerd onder 3000 kinderen tussen 5 en 13 jaar uit Engeland en Nieuw-Zeeland.

 

Behandeling ondervoeding als prestatie-indicator

De prevalentie van ondervoeding in het ziekenhuis is hoog, ook bij kinderen. Zo’n 20 tot 40% van de kinderen is ondervoed. Zonder systematische screening wordt slechts de helft van alle ondervoede patiënten herkend. Vanaf 2008 hoort de prestatie-indicator “screenen en behandelen van ondervoeding” tot de basisset prestatie-indicatoren voor het ziekenhuis. Dit betekent dat alle kinderen bij opname moeten worden gescreend op ondervoeding. Bij gebleken ondervoeding krijgen zij een voeding met 1,2 tot 1,5 gram eiwit per kg lichaamsgewicht voorgeschreven. Bovendien moet de energie-inname toereikend zijn: berekend volgens de formule van Schofield, plus 30% toeslag. Op dag 4 van de ziekenhuisopname moet de eiwit- en energie-inname adequaat zijn. Voor kinderen heeft ondervoeding niet alleen directe gevolgen voor hun gezondheid en herstel. Vooral bij jonge kinderen kan een periode van ondervoeding van invloed zijn op latere leeftijd, zoals een lagere IQ of kleinere eindlichaamslengte. Meer informatie: www.snellerbeter.nl/ondervoeding.

naar boven
Boeken

Dietary fibre

Dietary fibre components and functions

De inname van voedingsvezel ligt bij veel Nederlandse kinderen - net als bij volwassenen - onder de nieuwe ambitieuze aanbeveling van de Gezondheidsraad. Meer aandacht voor voedingsvezel is terecht, want het heeft vele gezondheidsbevorderende eigenschappen. De uitgave “Dietary fibre components and functions” behandelt de meeste recente onderzoeken op het gebied van vezels. Het boek is gebaseerd op lezingen die zijn gepresenteerd tijdens de internationale conferentie “Dietary Fibre 2006 – Multifunctional Complex of Components” in Helsinki. Vooral geschikt voor wetenschappers en de industrie, maar ook waardevol om uw kennis op het gebied van vezel bij te spijkeren. Het boek bevat een duidelijk register en er is per onderwerp een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Bij ieder onderzoek staan ook de (e-mail)adresgegevens van de auteur vermeld.
Dietary fibre components and functions, redactie Hannu Salovaara et al., Wageningen Academic Publishers, ISBN 978 90 8686, 344 pagina’s, prijs € 85,-.
Inhoudsopgave bekijken of bestellen: www.WageningenAcademic.com/fibre07.

 

Snoep-goed

Snoep-goed

‘Doe als ik, geniet met Folle teugen van groenten en fruit’ aldus Isabelle Fol, dochter van de auteur van het bijzondere boek “Snoep-goed”. Die auteur is Frank Fol, “De Groentekok” zoals hij zichzelf noemt. Hij leert kinderen met dit boek te snoepen van groente en fruit. Wat dacht u van Fruit à GoGo (fruitspies), een Gele Verleider (drankje van gele paprika met abrikoos) of een smaakbom van zoete pesto van chocolade en banaan. En welk kind zou nu niet een Mega-Wushi (een bijzondere wrap) willen proeven? Het boek in frisse kleuren staat ook boordevol tips en weetjes voor gezonde tussendoortjes.
Snoep-goed, over smaakbommen & andere gezonde snacks, Frank Fol, Davidsfonds/Infodok, ISBN 978 90 5908 233 5, 63 pagina’s, prijs € 14,95.

 

De tandarts

De tandarts

Een speels en informatief boek op kleuterformaat over de tandarts. Helder en duidelijk legt Liesbet Slegers uit wat fijn het is om sterke, gezonde tanden te hebben. Maar ook hoe je ze moet verzorgen en dat je af en toe naar de tandarts moet. Zeer geschikt om in de wachtkamer te leggen, bijvoorbeeld op het consultatiebureau.
De tandarts, Liesbet Slegers, Clavis, ISBN 978 90 4480 8155, 25 pagina’s, prijs € 13,95.

 

Het bos in!

Het bos in!

De herfst is dé tijd om met kinderen het bos in te gaan. Wilt u (ouders met) kinderen stimuleren meer in beweging te komen? Dan is dit boek met ringband: “Het bos in!” een aanrader. Het boek bespreekt de 50 mooiste bossen van ons land en de leukste activiteiten die daar te doen zijn. Wandelen en fietsen kan natuurlijk altijd, maar het bos is ook op een heel andere manier te beleven. Denk aan Safari op de Veluwe, op pad met de boswachter of een workshop dierenfotografie in de natuur volgen. Speciaal voor kinderen is er een hoofdstuk met tips voor bijzondere plekjes en activiteiten. Maar ook via het onderdeel “Hoe herken ik een boom” en “actief” kunnen kinderen spelenderwijs in contact komen met de natuur en meteen lekker in beweging zijn. Verder bevat het boek adressen van restaurants, B&B, musea, beeldentuinen, kastelen en interviews met boswachters.
Het bos in!, Petra de Hamer, Mo’Media, ISBN 978 90 5767 273 6, 236 pagina’s, € 17,95.

naar boven

Actief

Gymles zet niet aan tot actieve leefstijl

Bewegingsonderwijs zet kinderen onvoldoende aan tot meer beweging buiten schooltijd Dat is de voornaamste bevinding uit het onderzoek “Naar beter bewegingsonderwijs”, die het W.J.H. Mulier Instituut in samenwerking met vijf Academies voor Lichamelijke Opvoeding en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft verricht. Harry Stegeman, programmacoördinator Mulier Instituut: ‘Je kunt niet verwachten dat een gymleraar in gemiddeld anderhalf à twee uur per week de leerlingen aanzet tot een actieve levensstijl. Als dat echt de ambitie is, moeten we er met zijn allen voor zorgen dat er ook meer lesuren komen. Er zijn nog relatief weinig scholen die een uitgebreid naschools sportprogramma bieden of die structureel samenwerken met sportorganisaties. Ook daar kan veel winst worden geboekt.’ De resultaten zijn aanleiding voor de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) om op korte termijn een diepgaande discussie te organiseren voor het onderwijsveld.

naar boven

Wat inspireert...

Marianne Heselmans
Marianne Heselmans, auteur van het rapport “Smart Meals”

‘Als het gaat om voeding en gedrag is er nog niets echt bewezen’

Kinderen in Nederland eten lang niet altijd volwaardig. Ze krijgen te weinig groenten, fruit, vis en brood binnen en gebruiken aan de andere kant te veel snacks, snoep en frisdrank. Wat voor effect heeft dat op de jeugd? Ja, ze worden steeds dikker, maar heeft hun onvolwaardig eetpatroon ook effect op hun gedrag? Marianne Heselmans is freelance wetenschapsjournalist. In opdracht van Innovatienetwerk schreef zij het rapport: “Smart meals – Zorgt betere voeding ook voor betere schoolprestaties?”

‘Vooral in de Britse pers zijn de laatste tijd veel publicaties geweest over het effect van voeding op het gedrag van kinderen. Maar ook in Nederland hebben de media er veel aandacht aan besteed. Innovatienetwerk wilde de stand van zaken in de wetenschap weten en vroegen mij om een rapport te schrijven. Het gelukkig toeval wilde dat ook de Universiteit van Teeside dit vorig jaar heeft uitgezocht voor de Britse overheid. Dat was een mooie start voor mijn rapport. Mijn conclusie is dat er eigenlijk nog niets écht bewezen is. Er zijn gewoon nog geen grootschalige interventieonderzoeken gedaan. Dat komt omdat dergelijk onderzoek heel duur is en bovendien lastig uit te voeren. Gedrag laat zich nu eenmaal minder gemakkelijk meten dan fysiologische parameters. En misschien is het ook wel een kwestie van “schoolstrijd”. Voeding en gedrag is lange tijd het onderwerp geweest voor de alternatieve geneeskunde. De reguliere wetenschap heeft zich wat afzijdig gehouden. Maar daarin komt nu wel verandering, want uit de paar studies die er zijn, komen wel degelijk aanwijzingen voor een positief effect van gezonde voeding op gedrag en leerprestaties. Niet voor niets financiert de Nederlandse overheid een onderzoek naar voedingssupplementen voor gevangenen en wordt er onderzoek verricht naar het effect van voeding op ADHD. Een verband tussen voeding en gedrag is natuurlijk niet vreemd, want ook de hersenen hebben voedingsstoffen nodig. Je kunt als behandelaar dus al wel zeggen dat een gezonde voeding ook gunstig is voor het gedrag. Maar voor meer specifieke aanbevelingen, zoals visvetzuren of vitamines, is het echt nog te vroeg. Wat dat betreft vind ik dat claims op verpakkingen echt nog niet kunnen. Dat schept alleen maar verwarring voor de consument. Multinationals en supermarkten zouden zich moeten houden aan de stand van zaken in de wetenschap. En de kinderarts of kinderdiëtist die vragen krijgt op het spreekuur, kan zeggen dat er nog niets definitief is bewezen, maar dat er wel aanwijzingen zijn dat supplementen als visvetzuren of vitamines bij sommige kinderen effect kunnen hebben.’

Download het rapport klik hier.Download het rapport hier.

 

Colofon
Nieuws over kindervoeding
Jaargang 1, nummer 4
November 2007
Reactie? Klik hier.
 

Scriptum communicatie over voeding
Tel 030 – 687 55 17
website

 
Uw product in deze nieuwsbrief? Klik hier.
 
Vertel het uw collega
Enthousiast over deze nieuwsbrief? Laat je collega’s er ook mee kennismaken!
Klik hier.
 
Privacy en disclaimer RSS feed

Je gegevens aanpassen of uitschrijven, klik hier.